Följ oss på
Facebook Twitter - Blogg - Instagram

 

Uniformer och Polisbilsuthyrning i Stockholm grundades år 2006. Företaget är ett uthyrningsföretag som riktar sig till TV-, film- och reklambranschen med syfte att tillhandahålla uniformer, fordon och utrustning för Polis, Brandkår, Ambulans, Militär samt andra yrkeskårer inom utrycknings- och säkerhetsbranschen.

Verksamheten startade med syfte att hyra ut och förmedla komplett utrustade Filmpoliser innefattande Polisbilar, Polisuniformer och Polisutrustning. Företaget har sedan breddat sin verksamhet och tillhandahåller numera även uniformer och utrustning för Ambulans, Brandkår, Militär samt övriga uniformerade verksamheter så som Väktare och Ordningsvakter.

 

 Filmpolis.se intervjuas av Aftonbladet. (2012-10-19)


 Filmpolis.se intervjuas av Sveriges radio P3. (2012-08-21)

 

 

 

 

Trovärdig framställning i film som förstärkning av konstnärligt uttryck.

  

Vårt främsta försäljningsargument som filmpoliser är att snabbt och enkelt kunna framställa polis, räddningstjänst, militär och annan myndighets eller uniformerad verksamhet verklighetstroget i film och annan media.

 

 Därför forskar vi och förkovrar oss i dessa ämnen kontinuerligt för att hålla oss tidsenliga i ämnet.

 

Ett inkorrekt framställande av myndighetsutövning på film och i media framkallar en produkt som faller i trovärdighet och misstag, även små sådana på detaljnivå, överskuggar ibland skådespelarinsatser eller den allmänna handlingen.

 

Därför rekommenderar vi manusöversyn redan i ett tidigt stadium.

En enkel översyn i ett tidigt stadium av en produktion kan spara tid vid tillståndsförfaranden och produktion.

Att ha i åtanke är den mängd av dokumentär produktion som idag visas i media och därmed förhöjer allmänhetens grundkunskaper i ämnet.

 

Konstnärlig frihet gäller naturligtvis, dock rekommenderar vi stark verklighetsförankring då detta ofta gör intrycket över lag mer genomtänkt och utstuderat samtidigt som polisinsatsen korrekt utförd tar mindre fokus från händelseförloppet.

 

Genom åren sedan polisen själv avsagt sig från direkt medverkan som myndighet har många produktioner överskuggats av orealistiska polisinsatser eller direkta detaljfel i utrustning eller förfaranden.

Av denna anledning ska vi här ta upp de vanligaste förekommande "misstagen" som uppkommer av "konstnärliga" uttryck eller direkta villfarelser om polisiär verksamhet.

 -Naturligtvis är vi väl medvetna om att en absolut korrekt framställning av polisär verksamhet blir alltför tråkig att producera som underhållning men vi anser att en grundläggande balans ger en mer intressant atmosfär.

 

Vanligast förekommande föreställningar gällande arbetsmiljö.

Små trånga utrymmen med undermålig belysning. Mörka kontor, mötesrum och förhörsutrymmen.

-Naturligtvis följer polisen arbetsmiljöregler om utrymme och belysning.

-Vem kan i dag tänka sig sitta i ett möte med en svag lampa i taket ovanför ett bord med flera deltagare?

-Häkten och förvaringsutrymmen är åtskilda från kontorsytorna.

-Frihetsberövade forslas inte igenom kontorslandskap, utan förvaras och forslas i för detta ändamålsenliga utrymmen.

 

Förhörsutrymmen och gripna.

Nivån av misstanke eller frihetsberövande bestämmer var ett förhör sker.

Ett vittne eller en misstänkt för ringa brott kan förhöras på plats eller i hemmet.

Dessa kan även kallas till förhör hos myndigheten vid behov.

Frihetsberövade förhörs naturligtvis inom gällande förvaringsutrymmen.

 

InGripande polis i fält.

"Den ensamme polisen"

-Detta är högst osannolikt, för det mesta är det endats yttre befäl eller hundförare som patruller solo i fält.

-Mestadels utförs ingripanden av minst en patrull om 2 poliser.

-En spanare kan ensam övervaka ett objekt eller en misstänkt/misstänkta men ingriper ensam endast vid särskilt nödfall.

 

Särskild insats

"Piketen, nat.ins.styrkan och ”kravallpolis”."

-En spanare, civil, eller ig-polis leder ALDRIG en sådan insats.

-Ingen annan än insatsenheten tillträder objektet innan det säkrats av ovannämnda.

-Alla särskilda insatser görs av ovannämnda om förhållanden kräver detta.

 

Fördelning, enheter, utrustning och befattningsområden.

-Det förekommer naturligtvis okunskap om ordningsmaktens olika avdelningar inom myndigheterna.

-Justitiedepartementet under regeringen styr polisverksamhet enligt lagar och riktlinjer.

-Polis griper, åklagare anhåller och rätten häktar

-Inom polisen finns flera olika enheter som har olika uppgifter.

-Bl.a. Ingripande polis, kriminalpolis, trafikpolis, gränspolis, sjöpolis, säkerhetspolis o.s.v.

-T.ex. passkontroll utförs av gränspolis, inte tullen som är en vanlig villfarelse.

-Vapenhantering sker endast i för detta tillsatta utrymmen, vapen hanteras inte i kontorsutrymmen.

 

Dessa är det mest förekommande frågorna och myterna vi stöter på under våra uppdrag och många av dessa kan sätta käppar i hjulen vid tillståndsansökning eller skada förtroendet för en produktion.

 

Innan du skriver din storyboard och produktionsplan, gör en manusöversyn tillsammans med oss.