Viktigt att veta innan du bokar utrustning

Uniformer och Polisbilsuthyrning i Stockholm hyr endast ut till registrerade företagskunder. Vid upphämtning av utrustning ska hyrestagaren uppvisa godkänt fotolegitimation. Vid uthyrning till privatpersoner tillkommer en deposition. Depositionen återbetalas när utrustningen återlämnats i samma skick som den var vid utlämnandet.

 

Försäkring

Uniformer och Polisbilsuthyrning i Stockholms utrustning saknar försäkringsskydd. Gällande försäkring som täcker förlust eller skada på den hyrda utrustningen skall tecknas av hyrestagaren. Om hyrestagaren ej har giltig försäkring och skada/stöld inträffar är hyrestagaren skyldig att ersätta 100% av nyanskaffningsvärdet av utrustningen.

 

Närvarokrav från RPS för vår personal vid nyttjande av svensk polisiär utrustning!

Observera att SAMTLIGA bokningar kräver tillstånd av Polismyndigheten nationellt och lokalt för användande av polisiär utrustning och Polisens varumärke i offentlig media samt tillstånd för mediaupptagning med polisiär utrustning på allmän plats platsspecifikt. Observera att vissa platser kan nekas av säkerhetsskäl av både Polismyndigheten samt Filmpolis.se.

Handläggningstid för tillståndsprövning kan vara upp till 7 vardagar. Rekommenderad framförhållning för ALL utrustning 20 dagar. Avgift för polisbevakning kan tillkomma vid tillståndsprövning. 

Följande information behövs så att Vi kan söka tillstånd av Polismyndigheten i Stockholm:

(För användande av Polisens varumärke samt tillstånd att använda polisiär utrustning vid filminspelning på allmän plats.)

  • Ansvarig utgivare:
  • Produktionsansvarig:
  • Säkerhetsansvarig:
  • Kontaktperson:
  • Företagsinformation inklusive organisationsnummer:
  • Projektnamn/Produktnamn:
  • Plats för inspelning och datum. (Obs! Begränsningar förekommer av säkerhetsskäl):
  • Synopsis för produktionen med manusutdrag för scenen/scenerna där polis/polisutrustning förekommer:
  • Faktureringsuppgifter inkl. referens samt organisationsnummer:

Ni behöver även själv söka tillstånd för användande av allmän plats från er lokala Polis, Brandförsvaret , Gatukontoret, och Trafikkontoret om ni ska filma på allmän plats. Vi kan inte söka våra tillstånd innan dessa är klara. Behandlas i de flesta fall av lokala polismyndighetens tillståndsenhet.

I é-mail korrespondens ska alltid produktionens namn vara med i ämnesraden och vid beställning ska alltid beställarens postadress samt faktureringsuppgifter medfölja.

 

Användning av Poliskläder på inspelningsplats

Innan påbörjad påklädnad av polisuniform ska Polisen underrättas via deras växel på telefonnummer: 11414. Underrätta växeln om att ni vill upprätta ett ärende om TV- eller filminspelning där det kommer förekomma uniformerade poliser.
Ni kommer därefter bli kopplade till Regionens Ledningscentral (RLC) där ni återigen meddelar om att ni vill upprätta ett ärende om TV- eller filminspelning. Därefter anger ni följande information;


1. Plats där inspelning kommer ske.
2. Under vilka tider inspelning kommer ske
3. Hur många uniformerade poliser som kommer vara på inspelningsplatsen
4. Namn och telefonnummer till den ansvariga på inspelningsplatsen
5. Svara på RLC:s övriga frågor

Efter avslutad inspelning ringer ni återigen 11414 och avslutar ert ärende.

Detta ska upprepas varje inspelningsdag.

 

Våra regler på inspelningsplats

§ 1. Poliskläder får under inga omständigheter användas utanför inspelningsplatsen. Behöver statister/skådespelare gå utanför inspelningsplatsen ska all utrustning lämnas till rekvisitören eller ansvarig person för produktionsbolaget.

§ 2. Det är förbjudet att tanklöst hantera vapenattrapperna och rikta vapen mot civila personer. Utomstående kan lätt missförstå en situation och tro att det är riktiga vapen. Även fotografier på när en polis riktar vapen mot en civilperson kan missbrukas av olika extremister.

§ 3. Poliskläder och polisutrustning får ej lämnas obevakade i bil eller andra utrymmen.

§ 4. Under TV- eller filminspelning ska det tydligt framgå, med exempelvis varningsskyltar, att det är en TV- eller filminspelning så att civila människor ej tror det förekommer riktiga poliser på plats.

§ 5. Filmning med dold kamera är förbjudet.

§ 6. Kläder och utrustning ska efter varje avslutad inspelningsdag inventeras för att kontrollera så att ingenting har försvunnit eller förstörts.

§ 7. För övrigt gäller sunt förnuft och att gällande lagar och regler följs.

 


Varnisngsskylt tältsskylt filminspelning
Uthyrningsavtal 2017